Course curriculum

 • 2

  Các khái niệm kỹ thuật

  • 1. Nghiên cứu các công cụ kiểm thử bảo mật hàng đầu

  • 2. Nghiên cứu và viết một bài về một sự cố an ninh mạng gần đây

  • 3. Nghiên cứu về Mô hình Cyber Kill Chain và Ma trận MITRE

  • 4. Nghiên cứu về các thể loại phần mềm bảo mật doanh nghiệp chủ yếu

  • 5. Nghiên cứu về các giao thức mạng thông dụng nhất và các lỗ hổng của chúng

 • 3

  Các khái niệm bảo mật doanh nghiệp

  • 1. Nghiên cứu về điểm khác biệt giữa các Quy trình (Procedures), Chỉ dẫn (Guidelines) và Chính sách (Policies)

  • 2. Nghiên cứu về các cách thức mà tổ chức có thể xâm phạm vào đạo đức nghề nghiệp của bạn

  • 3. Nghiên cứu về các biện pháp kiểm soát và các loại hình kiểm soát có tồn tại

  • 4. Nghiên cứu về các loại hình Nguy cơ (Risk) khác nhau

  • 5. Nghiên cứu về 4 loại hình tùy chọn phản ứng đối với nguy cơ (Risk Response)

  • 6. Giải thích điểm khác biệt giữa Mối đe dọa (Threat), Lỗ hổng (Vulnerability) và Mã khai thác (Exploit)

  • 7. Giải thích điểm khác biệt giữa một vấn đề (issue) và một nguy cơ (risk)

  • 8. Nghiên cứu các thể loại đánh giá (Audits) khác nhau

  • 9. Giải thích về tầm quan trọng của việc lấy mẫu (Sampling) và cách để thực hiện thành công việc lấy mẫu

  • 10. Nghiên cứu và giải thích về các loại hình tội phạm mạng khác nhau

 • 4

  Tìm kiếm trên mạng Internet

  • 1. Xác định các máy chủ FTP chứa các thông tin nhạy cảm

  • 4. Sử dụng Web Archives để xem lại các phiên bản cũ của trang web

  • 5. Sử dụng Web Archive để tìm kiếm các trang web cũ của người dùng và thu thập nội dung lưu trữ của họ

  • 6. Sử dụng Google Dịch để phân tích các thông điệp được viết bằng tiếng nước ngoài

  • 7. Sử dụng Advangle để tạo ra những truy vấn Google phức tạp

  • 8. Tìm kiếm Google chuyên sâu

 • 5

  OSINT trên Facebook

  • 1. Tạo tài khoản mạng xã hội bí mật

  • 2. Tìm kiếm nội dung theo địa điểm

  • 3. Tìm kiếm nội dung được đăng bởi một người dùng nhất định

  • 4. Tìm kiếm nhân viên của một công ty

 • 6

  Do thám mạng thụ động

  • 4. Tìm kiếm thông tin để lộ trên Github

  • 5. Thu thập các tên miền mới đăng ký của một quốc gia

 • 7

  Căn bản về Windows

  • 1. Phân tích các tệp tin trên máy

  • 2. Xác định các cổng và dịch vụ để mở

  • 3. Điều tra các tiến trình đang chạy

  • 4. Thực thi một tiến trình dưới quyền người dùng khác

  • 5. Nâng lên các đặc quyền SYSTEM trên máy

 • 8

  Các công cụ bảo mật

  • 1. Vét cạn các thư mục và tệp tin trên trang web

  • 2. Trích xuất RAM trên máy tính chạy Windows

  • 3. Đánh giá các thiết lập cấu hình SSL của các trang web HTTPS

  • 4. Quét cổng TCP bằng Nmap

  • 5. Quét cổng UDP bằng Nmap

  • 6. In ra các chuỗi có thể đọc được từ dịch vụ, dấu vết của dịch vụ chưa được biết tới

  • 7. Trích xuất các bình luận trong mã HTML và JavaScript từ phản hồi HTTP

  • 8. Sử dụng Sublist3r để khai thác thêm tên miền con